מכרזים כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מעודכן מס' 4/2022 ביצוע עבודות להקמת מבנה למנהלת אזורי התעשייה הוד השרון פומבי 20/11/2022 18/12/2022
מכרז פומבי מעודכן מס' 4/2022 לביצוע עבודות הקמת מבנה מנהלת אזורי תעסוקה הוד השרון פומבי 07/10/2022 10/11/2022
מכרז פומבי 5/2022 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי במתחם 1302 הוד השרון פומבי 22/07/2022 07/09/2022
מכרז פומבי מס' 03/2022 מסלול ריצה פוליאורטני מסוג סנדוויץ' בפארק האקולוגי בהוד השרון פומבי 02/06/2022 27/06/2022
מכרז פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ 1203 בעיר הוד השרון פומבי 29/05/2022 10/07/2022
מכרז פומבי מס' 1/2022 להפעלת דוכנים ניידים לממכר מזון בעיר הוד השרון ("פארק האגם ופארק השחר") אפריל 2022 פומבי 01/05/2022 22/06/2022
פנייה לקבלת מידע (RFI) - מס' 1/2021 בנוגע להקמת ולהפעלת קאנטרי קלאב במתחם 1201 הוד השרון פומבי 24/12/2021 03/02/2022
"הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ" פומבי 17/10/2021 28/10/2021
מודעת ביטול מכרז להפעלת דוכן נייד לממכר מזון בפארק האקולוגי בעיר הוד השרון פומבי 15/08/2021 31/08/2021
מכרז 2/2021 למתן שירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון פומבי 13/07/2021 22/07/2021
מכרז 01/2021 למתן שירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון חיצוני 20/06/2021 08/07/2021
מכרז 01/2021 לשירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון – מסמך הבהרה כללי 20/06/2021 08/07/2021
מכרז פומבי מספר 2/2020 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל כללי 21/08/2020 13/09/2020
מכרז פומבי מס' 1/2020 ביצוע עבודות להקמת בית ספר תיכון ברחוב השקמים הוד השרון כללי 13/02/2020 26/03/2020
מכרז פומבי מספר 3/2019 מתן שירותי ניקיון לפארק האקולוגי הוד השרון כללי 31/05/2019

חזור למכרזים פעילים