מכרזים כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
"הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ" פומבי 17/10/2021 28/10/2021
מודעת ביטול מכרז להפעלת דוכן נייד לממכר מזון בפארק האקולוגי בעיר הוד השרון פומבי 15/08/2021 31/08/2021
מכרז 2/2021 למתן שירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון פומבי 13/07/2021 22/07/2021
מכרז 01/2021 למתן שירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון חיצוני 20/06/2021 08/07/2021
מכרז 01/2021 לשירותי תחזוקת תחנות השאיבה וקווי הסניקה בפארק האקולוגי הוד השרון – מסמך הבהרה כללי 20/06/2021 08/07/2021
מכרז פומבי מספר 2/2020 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל כללי 21/08/2020 13/09/2020
מכרז פומבי מס' 1/2020 ביצוע עבודות להקמת בית ספר תיכון ברחוב השקמים הוד השרון כללי 13/02/2020 26/03/2020
מכרז פומבי מספר 3/2019 מתן שירותי ניקיון לפארק האקולוגי הוד השרון כללי 31/05/2019

חזור למכרזים פעילים