מכרזים כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 4/2022 ביצוע עבודות להקמת מבנה למנהלת אזורי התעשייה הוד השרון פומבי 28/06/2022 24/07/2022
מכרז פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ 1203 בעיר הוד השרון פומבי 29/05/2022 10/07/2022

עבור לארכיון המכרזים