מבני חינוך וציבור

ביה"ס לחינוך מיוחד 

ביהס לחינוך מיוחד

בית ספר יסודי 24 כיתות - מתחם 1302

בית ספר יסודי 24 כיתות מתחם 1302

אשכול גני ילדים - מתחם 1302

אשכול גני ילדים - מתחם 1302

הקמה של משרדי מנהלת אזורי התעסוקה

מנהלת אזורי תעסוקה

 

 

 

פיתוח תשתיות

שדרוג ופיתוח אזור התעסוקה נווה נאמן מערב