מבני חינוך וציבור

בית ספר יסודי 24 כיתות - מתחם 1302

בית ספר יסודי 24 כיתות מתחם 1302

אשכול גני ילדים - מתחם 1302

 

הקמה של משרדי מנהלת אזורי התעסוקה

 

 

 

 

 

פיתוח תשתיות

שדרוג ופיתוח אזור התעסוקה נווה נאמן מערב