תיכון "השיקמים"

בסמוך לחטיבת הביניים "השיקמים".
הפרוייקט כולל הקמת בית ספר תיכון בגן 18 כיתות, מגרש ספורט, מגרש חנייה ופיתוח נופי.
תחילת עבודות מאי 2020 סיום משוער אוגוסט 2021

תיכון השקמים

בית ספר צורים הוד השרון

עבודות שיפוץ, הסדרת נגישות והוספת כיתה.
סיום שלב א' ינואר 2021
שלב ב' – הוספת פיר מעלית

בית ספר צורים

 

קן רמתיים של הנוער העובד והלומד

בניית קומה חדשה, שדרוג קומת הקרקע, שיפוץ עומק, הנגשת הקן ועבודות פיתוח וגינון.

קן רמתיים