ממטרד למשאב

פארק הוד השרון הוא פרי תכנון נופי והנדסי, שהופך תוצרי פסולת (מי קולחים) למשאב היוצר פארק ירוק. מקור המים של האגם והפארק הוא מכון טיהור השפכים הוד השרון-כפר סבא. מי המכון עוברים ליטוש נוסף באגנים הירוקים שמדרום לפארק ורק אז מועברים לאגם האקולוגי שלפניכם, ומכאן לנחל הדר ולירקון.  גם הגבעה הגבוהה, מעבר לאגם, היא משאב שנוצר מפסולת. זהו "הר הזבל" - מקום שבו הטמינו עד ראשית שנות ה-90 פסולת מוצקה. הגבעה עוברת שיקום ובעתיד תהיה חלק מפארק הוד השרון ותשמש נקודת תצפית נהדרת על מרחבי השרון. 

ממטרד למשאב

סיפורו של נחל הדר

בעבר היה נחל הדר ערוץ אכזב קצר, שהתחתר בעצלתיים באדמות החמרה של דרום השרון. רק לעתים רחוקות, בעת גשמים חזקים, זרמו בו מים במשך זמן קצר.   פארק הוד השרון מייעד לנחל הדר תפקיד חדש – קיום מערכת אקולוגית שלא הייתה קיימת בו בעבר. הנחל הפך לפלג שזורמים בו מים כל השנה. ערוץ הנחל שינה כליל את פניו ונוספו בו נפתולים מלאכותיים. אפיקו הוסט ממסלולו המקורי, שבו נמצא כיום האגם, אל התוואי שהפלג זורם בו כיום.  הנחל קצר, אך אין לזלזל בו. עקב הפיתוח והבינוי של הוד השרון מתנקזים בימי גשם לנחל מים רבים. כשיורד גשם רב עשוי מפלס המים בנחל להגיע עד גובה הגשרים הנטויים עליו. נחל הדר המחודש משתלב בשיקום הכולל של הירקון. התקווה היא שאופן חידושו ישמש דגם לשיקום עתידי של שאר היובלים הקצרים היורדים אל נחל ירקון.

נחל הדר כמערכת אקולוגית

נחל הדר תוכנן כערוץ חי וטבעי הזורם כל השנה ומקיים מגוון רחב של צמחים ובעלי חיים ללא צורך בהתערבות ממשק. לשם כך יצרו מתכנני הפארק בנחל מגוון גדול של בתי גידול. תשתית הנחל מרופדת במקומות אחדים בסלעים גדולים ובקטעים אחרים בנויה חלוקי אבנים ןחצץ. בנחל נבנו נפתולים וכ-30 מפלונים שנועדו להאט את מהירות הזרימה וליצור  בריכות קטנות המעניקות הזדמנות להתפתחות צמחייה טבולה וצמחיית גדות, המספקות בתי גידול מורכבים לחסרי חוליות, דגים ודו-חיים. המבנה המתון של כתפי הנחל שואף להבטיח את עמידות הגדות לזרימות שיטפוניות ולמנוע את סחיפתן.

סיפור המים