פארק הוד השרון הוא גורם אקולוגי מחולל שינוי. האגם ונחל הדר מעניקים שפע של מים מתוקים. הצמחייה העשירה מייצרת צוף ופירות ומעניקה בסיס לקיומם של חרקים רבים. כל אלה מושכים אליהם מגוון עשיר של עופות ובהם נדירים מאוד. אתם, המבקרים, מוזמנים לצפות להנאתכם בעולם הטבע שמתקיים כאן.

בעלי חיים בפארק

זמן קצר לאחר שהחלה הזרמת מים בנחל הדר, עלו בערוצו מיני דגים שהסתגלו למי קולחין והם מאכלסים את הירקון התיכון. עם אלה נמנים שפמנון, קרפיון גמבוזיה ואמנון מצוי. אליהם מצטרפים, אם כיושבי קבע ואם כמזדמנים בעלי חיים מקבוצות הדו-חיים, זוחלים ויונקים.  בפארק הוד השרון אנו משתדלים לקיים עולם צומח וחי בר-קיימא, העומד בזכות עצמו. אנא, אל תאכילו את בעלי החיים ואל תשאירו אשפה בשטח.

בעלי חיים בפארק

בעלי חיים בפארק

בעלי חיים בפארק

הצמחייה באגם

רוב צמחי המים והגדות מתפתחים ופורחים בקיץ, כאשר הטמפרטורה של המים עולה ומתאימה יותר לביצוע תהליכי החיים. הצמחים המלווים את האגם מאפיינים את הצמחייה הטבעית של הירקון.  בשלב זה האגם בפארק הוד השרון עודנו צעיר מכדי לייצב צמחייה טבולה במים. צמחיית מים ממלאת תפקיד חשוב בתפקוד האגם והמערכת האקולוגית שמתקיימת בו. הצמחייה הטבולה קולטת עודפי זרחן, מסייעת בהפחתת ריכוזו במים ומשפרת את איכותם. צמחי המים משמשים מזון לדגים ולבעלי חיים אחרים ומעניקים להם מסתור.

צמחיית הגדות בנחל

צמחיית הגדות היא מרכיב חשוב במערכת הנחל ובתפקודה הבריא והמאוזן. הצמחייה מספקת לנחל רצועת חיץ המגינה עליו מפני זיהומים שמקורם בסביבה המקיפה אותו. הצמחים מעניקים למים צל, משפיעים על אופי הזרימה, תורמים ליציבות הגדות, ממתנים את שינויי הטמפרטורה ומספקים בית גידול חשוב לבעלי חיים שקיומם תלוי בנחל. בגדות נחל הדר נשתלו כ-150,000 צמחים הנמנים עם כ-30 מינים, רובם מצמחיית הבר השייכת לבתי הגידול הלחים בשרון.

צמחייה באגם