מכרזים כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מעודכן מס' 4/2022 ביצוע עבודות להקמת מבנה למנהלת אזורי התעשייה הוד השרון פומבי 20/11/2022 11/12/2022

עבור לארכיון המכרזים