כחלק ממימוש החזון העירוני לפיתוח עסקי, פועלת החברה הכלכלית בחסות עיריית הוד השרון ויוזמת פרוייקטים שונים לטובת תושבי העיר ולרווחתם.

 

עמדות טעינה
לרכבים חשמליים

עמדת טעינה  עמדת טעינה

כחלק מהגשמת החזון העירוני של עיריית הוד השרון ומשרד האנרגיה להפחתת זיהום
אוויר ולקידום פתרונות תחבורתיים מגוונים, פרסמה החברה הכלכלית לפיתוח הוד
השרון מכרז להקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה (AC) לרכבים
חשמליים ברחבי העיר, בה זכתה חברת מילגם EV-EDGE

בשלב ראשון, יותקנו 9 עמדות כפולות ברחבי העיר, אשר ממומנות בחלקן ע"י משרד
האנרגיה, העמדות יפרסו בצירים מרכזיים ובחניונים ציבוריים נבחרים, כאשר כל עמדה
בעלת שקע כפול , המאפשרת טעינה ל- 2 רכבים בו זמנית.

עמדות הטעינה החכמות והמתקדמות, אשר מציעה החברה בישראל,
תומכות בכל  סוגי הטעינה ( AC ו - DC ) עבור כל מותגי הרכב.

בנוסף, הוכשר בצמוד לבניין עריית הוד השרון, מקום חנייה יעודי לרכב חשמלי,
הכולל עמדת טעינה, זאת לקראת שילובם הצפוי בקרוב של רכבים חשמליים, בצי הרכב
העירוני.

באמצעות עמדות טעינה בטכנולוגיה חדשנית ומעבר לרכבים חשמליים, תוכלו לחסוך
חיסכון כספי משמעותי הן בעלויות הדלק (עלות החשמל לנסיעה דומה מסתכמת בכ-25%
מעלות מיכל דלק) והן בעלויות אחזקת הרכב לצד תרומה משמעותית להפחתת זיהום
האוויר בעיר.

 שומרים על הסביבה
ומתקדמים לאנרגיה ירוקה

גגות סולאריים  גגות סולאריים

עיריית הוד השרון באמצעות החברה הכלכלית מקדמת פרוייקט לפיתוח אנרגיות ירוקות ומתחדשות ברמה העירונית.

במסגרת הפרוייקט פועלת החברה הכלכלית להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מבני ציבור וחינוך ברחבי העיר שבאמצעותן ניתן לייצר חשמל סולארי ונקי .

המערכות הפוטו-וולטאיות פועלות באמצעות טכנולוגיה הממירה אנרגיית אור ושמש לחשמל.

הפרוייקט שהחל זה מכבר, ימשיך ויבוצע במהלך 2021.

להורדה וצפייה במצגת לחץ כאן