אודות החברה

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית הוד השרון ומשמשת כזרוע התכנונית, ניהולית וביצועית של העירייה.
החברה מהווה גורם יזמי מוביל לפרויקטים בעיר וזאת תוך שיתוף פעולה עם העירייה וגורמים ממשלתיים כגון, משרד החינוך, משרד התחבורה ואחרים.

מטרות עיקריות:

תכנון ניהול ופיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור וחינוך, הפעלת מגרשי חניה בתשלום.
בנוסף - ליזום, לתכנן, להכין ולערוך תוכניות לפיתוח הכלכלי של הוד השרון ובכלל זה תכניות בינוי ערים, תכניות לאזורי תעסוקה, תעשייה מסחר, מלאכה ופנאי. 
לעסוק ולטפל בכל נושא שיש בו כדי לסייע לפיתוחה הכלכלי של הוד השרון.

תחומי פעילות:

  • פיתוח תשתיות עירוניות
  • הקמת מבני חינוך וציבור
  • מנהלת אזורי תעסוקה
  • הכנת תוכניות בניין, עיר ופיתוח
  • קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים עירוניים
  • ניהול חניונים
  • הפעלת הבריכה העירונית
  • ניהול ותפעול הפארק האקולוגי העירוני - פארק הוד השרון

בעלי תפקידים:

יואב מדמוני רו"ח – מנהל כספים

הילה לוזון עוזר – מנהלת חשבונות

גליה גלוסקא  - מנהלת לשכה

חיימון בלומנפלד – מנהל אגף תפעול ומנהל הפארק האקולוגי

נויה טנדליך  - רכזת פעילות תוכן ושיווק

חברי דירקטוריון:

אמיר כוכבי, ראש העירייה, יו"ר הדירקטוריון

אביבה גוטרמן, חברת מועצה

יגאל שמעון, חבר מועצה

רן היילפרן, מנכ"ל העיריה

יוכי נחמן, מנהלת תאום ובקרה, מינהל כספים

עו"ד איילת לרר-מילנו, מנהלת מחלקת נכסים

עמוס סימן טוב - נציג ציבור