כחלק ממימוש החזון העירוני לפיתוח עסקי, פועלת החברה הכלכלית בחסות עיריית הוד השרון ויוזמת פרוייקטים שונים לטובת תושבי העיר ולרווחתם.